به گزارشافکارنیوز،بابک ارسیا رییس مرکز گردشگری علمی _ فرهنگی دانشجویان ایران گفت: سفر کارت برای دانشجویان سراسر کشور است که از سوی بانک سامان همانند کارت های دیگر از طریق باشگاه گردشگری علمی _ فرهنگی دانشجویان ایران، صادر میشود.

وی در رابطه با تخفیف های این کارت بیان کرد: امکانات این کارت به صورت تخفیف هایی برای هتل ها و استخرها و مراکز تفریحی و … است که درصد تخفیف آن برای هر مکان متغیر است و از ۱۰ تا ۵۰ درصد را شامل میشود.

رییس مرکز گردشگری علمی _ فرهنگی دانشجویان ایران هزینه سفر کارت را رایگان انست و تصریح کرد: هزینه دریافت کارت ۱۳۰۰۰تومان است که ۳۰هزارتومان برای صدور کارت و ۱۰۰هزار تومان در کارت به عنوان شار‍‍ژ باقی می ماند و البته این خدمت از طرف باشگاه گردشگری علمی _ فرهنگی دانشجویان ایران به صورت رایگان برای دانشجویان ایران در نظر گرفته شده است.

ارسیا به دانشجویان شهرستانی تاکید کرد:دانشجویان تهرانی بعد از ثبت نام در این سایت :::WWW.ISTTA.IR::: ،با مراجعه به این باشگاه میتوانند کارت خود را دریافت کنند،البته دانشجویان شهرستانی هم میتوانند از این مزیتهای این کارت استفاده کنند و با مبلغ ناچیز۳ هزار تومانی،کارت را دریافت کنند.