به گزارشافکارنیوز،محمدجواد لاریجانی در جمع خبرنگاران در خصوص پیگیری حقوق بشری جنایات رخ داده در غزه و فلسطین گفت: در خصوص غزه و فلسطین ما با سه محور کاری مشخص روبرو هستیم که نخستین محور ساز و کار موجود حقوق بشری در دفاع از مردم غزه است آنچه در غزه رخ می دهد جنایت بر علیه بشریت است اینکه می گویند رژیم صهیونیستی حق دفاع دارد حرف بی ربطی است.

وی افزود: مردمی که سرزمینشان اشغال شده، حق دارند با رژیم صهیونیستی درگیر شوند. حرف صهیونیست ها این است که مردم غزه از همه چیز محروم باشند. در شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقت یاب راه اندازی شده که این کار اقدام مناسبی است، اما اینکه دادگاهی در این زمینه تشکیل نمی شود کار مسخره ای است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خاطر نشان کرد: مدارک اقدامات جنایتکارانه اسرائیل حاضر است و دادستان این دادگاه از لحاظ مدارک همه چیز دارد.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات بین المللی کشورها حق دارند از مظلوم دفاع کنند. کشورهای جهان اسلام می توانند بنادر و فرودگاه غزه را افتتاح کنند و اگر اسرائیل مقابله کرد با سیلی محکمی از سوی کشورهای اسلامی روبرو شوند.

لاریجانی افزود: مگر دولت های غربی برای دفاع از مواضع خود نیاز به مصوبه دارند که ما برای باز کردن بنادر در غزه منتظر مصوبه باشیم، این خجالت آور است. دنیا باید قدم بزرگ جهان اسلام را ببیند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ضرورت ایجاد حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: ما نیاز به حقوق بشر اسلامی داریم. حقوق بشر فعلی چیزی است که می بینید. یکی از وظایف ما تولید مکانیزمی است که حقوق بشر اسلامی را محقق کند. پیگیری شکستن محاصره در غزه از وظایف ما است.