به گزارشافکارنیوز،بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از اولتی ماتوم مسئولان مبنی بر قطع آب مشترکان پرمصرف قرار است روز شنبه آب منازل مسکونی سه هزار خانواده تهرانی قطع شود.

محمد پرورش با بیان این مطلب گفت: مشترکان پر مصرف آب از مدت ها پیش شناسایی شده اند و آب مشترکانی که بیش از ۵۰ متر مکعب در ماه مصرف دارند روز شنبه به مدت ۷ ساعت قطع می‌شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه ۹ هزار مشترک با مصرف ماهانه ۴۰ مترمکعب آب در تهران هستند، گفت: برای مشترکان پر مصرف تا امروز ۲ اخطار صادر شده است و به دلیل بی‌توجهی و ادامه روند مصرف مجبور به قطع آب این شهروندان هستیم.

پرورش افزود: اكثر مشتركان پر مصرف تهرانی ساكن شمال شهر هستند و حدود ۷۰ درصد آنها مصارف آبیاری باغ، باغچه و استخر دارند. قرار است روز شنبه به مدت ۷ ساعت آب مصرفی این مشتركان قطع شود و اگر در نتیجه این قطعی مصرف مشتركان ادامه دار باشد این مشتركان به مراجع قضایی معرفی میشوند.