به گزارشافکارنیوز،چندی پیش از کابینت منزل خانم کهنسالی در انگلستان بشقابی پیدا شد که ارزش فراوانی داشت و باعثپولدار شدن یک شبه نوه هایش شد.

در کابینت منزل این خانم یک بشقاب تزئینی که به نظر مربوط به چین باستان است پیدا شد و به قیمت باور نکردنی ۳۰۰ هزار پوند، معادل با ۱.۵ میلیارد تومان به فروش رسید.

این بشقاب را نوه های این خانم پس از مرگش پیدا کردند و نهایت قیمتی که برای آن پیش بینی می کردند ۲ یا ۳ هزار پوند بود اما کارشناسی ها نشان داد که این بشقاب برای دربار امپراطوری چین آن هم در قرن ۱۸ساخته شده است.
این بشقاب از جنس «یشم» است و تراش های ظریفی به سبک چینی ها بر روی آن نقش بسته است.

این بشقاب در یک حراجی به فروش گذاشته شد که نهایتا یک تاجر چینی آن را خریداری کرد. (باشگاه خبرنگاران)