به گزارشافکارنیوز،فصد یکی از روش‌های پاکسازی بدن است که بسیاری از سموم از بدن دفع می‌شود، به خصوص در مواردی که مواد زائد در خون رسوب کرده که فصد آن را دفع می‌کند، البته فصد فواید و عوارضی نیز دارد که از جمله عوارض آن این است که همراه با خون هم مواد خوب و هم مواد بد باهم خارج می‌شود که خود عاملی برای ضعف بدن می‌شود، البته درباره اینکه چه کسانی نامزد انجام فصد هستند به طور کامل توضیح خواهیم داد. فصد در واقع همان رگ زدن است، ولی باید توسط افراد ماهر و متخصص صورت پذیرد.

در این راستا با سید جواد علوی کارشناس طب سنتی درباره فصد و دلایل برتری فصد بر سایر اعمال یداوی به گفت‌و‌گو پرداختیم که مشروح آن را به شرح ذیل است:

دلائل برتری فصد بر اعمال یداوی را توضیح دهید؟

علوی: فصد یکی از اعمال یداوی است که فرد می‌تواند در هر زمان که بخواهد انجام دهد. همچنین، در فصد میزان اخلاط خارج شده از رگ‌ها نیز بر حسب ضرورت قابل تغییر است، چرا که فصد امری اختیاری بوده و در صورتی که فردی برای بیمار فصد انجام می‌دهد می‌تواند به راحتی فصد را قطع کند تا ضرری پیش نیاید.

کارایی خون در بدن چیست؟

علوی: خون غذای بدن است که موجب رشد بدن می‌شود و به اعضای بدن حرارت می‌بخشد و مرکب حرارت غریزی است و به قوت حیوانی را به همه بدن می‌رساند. همچنین، برای حرکت اعضا بدن حرارت و رطوبت را به آن می‌رساند.

چه کسانی می‌توانند فصد انجام دهند و مشکلی برایشان پیش نمی‌آید؟

علوی: افرادی که غلبه خلط دم و گرمی و تری در بدن دارد و بیماری‌هایی که غلبه خلط دم را بروز پیدا می‌کند جایز به انجام فصد هستند، البته فصد باید با تجویز پزشک صورت پذیرد. افرادی که غلظت خون دارند و خون در بدن زیاد باشد مستعد انجام فصد هستند.

اول فصل بهار که هنگام تحریک و هیجان اخلاط است بهتر است که فصد صورت پذیرد تا از بروز بیماری‌های ناشی از ازدیاد خون پیشگیری شود.

بسیاری از افراد برای انجام فصد مخالفت دارند دلیل این مخالفت چیست؟

علوی: خون ماده اصلی بدن و موجب قوت و صحت بدن است و چنین چیزی نباید از بدن خارج شود. تنقیه و اخراج خون یا از جهت کثرت مقدار و یا از جهت تغییر کیفیت آن است و در هر صورتی فایده ای نداشته و موجب ضرر است.

چرا برخی از افراد به انجام فصد عقیده دارند؟

علوی: هر چند خون ماده اعضا و ارواح و باعثقوت بدن است، ولی به شرط اعتدال مقدار و کیفیت و هر گاه از حد اعتدال خارج شود و در مقدار افزایش یابد اخراج مقدار اضافه لازم و واجب است تا موجب امتلا یا پرشدگی عروق از مواد زائد نشده است از بدن خارج کرده تا حرارت غریزی که موجب قوت بدن است کاهش پیدا نکند و با مثالی ساده می‌توان این قضیه را توضیح داد که چنانچه وقتی آتش اندک و چوب زیاد باشد و یا آب و غذای بسیار که بخواهند با آتش کم گرم کنند و بپزند ممکن نیست.

چه کسانی نباید فصد را انجام دهند؟

علوی: افرادی که دارای سوء مزاج سرد هستند چرا که چون خون کمتری دارد بلغم(خلط سرد و تر) در بدن غالب است همچنین در سرزمینهای خیلی سرد چون سردی باعثغلظت خون و کاهش حجم آن شده است. در زمانی که درد شدید وجود دارد چرا که روح را تحلیل برده و بدن را ضعیف می‌کند و در این حالت فصد باعثافزایش ضعف روح و قوت خواهد شد. بعد از حمام محلل(حمام های قدیمی و یا سونا) چون باعثنقصان روح و ضعف بدن می‌شود. همچنین، بعد از جماع خصوصا اگر با انزال باشد زیرا حرکات بدنی و نفسانی سبب تحلیل بسیار روح می شود و همراه منی روح نیز خارج می‌شود.

افرادی که کمتر است ۱۴ سال هستند چرا که بدن در سن رشد بوده و مرطوب است و غلبه بلغم دارد فصد موجب ضعف و جلوگیری از رشد خواهد شد. اگر بدن قوی و عضلات مستحکم و عروق وسیع و پر و پوست سرخ رنگ باشد باید به آهستگی و تدریجی فصد راانجام داد تا بدن به آن عادت کند.

در سالمندی و افراد پیر نیز فصد جایز نیست چرا که خون کم تولید شده و بدن ضعیف می‌شود. در افراد لاغر کم خون نیز فصد جایز نیست، البته باید خاطرنشان کرد که افراد لاغری به دو دسته تقسیم می شوند اولاً افراد لاغری که خون کم دارند که این مسئله مانعی برای فصد است. و افراد لاغری که خون زیاد دارند ولی به سبب گرمی شدید، بدن آن را مصرف نمی‌کند، پس خون در بدن جمع گشته ولی همچنان فرد لاغر است. در چنین افرادی برای کاهش ماده و کم کردن حرارت خون باید فصد را انجام داد.

در افرادی که چاق پف آلود هستند نیز فصد جایز نیست چرا که بدن سست و نرم است و بلغم غالب بدن بوده و فصد مناسب نیست. اما در افراد چاقی که بدن گرم و گوشت آلود هستند و خلط دم(گرمی و تری) در بدن غلبه دارند فصد جایز است.

سفید پوستان و زرد پوستان کم خون نیز فصد جایز نیست البته به دلیل اینکه خون بدن کم شود چه ظاهری و چه باطنی مثل بیماران در دوران نقاهت که در اینها فصد ممنوع است همچنین، اگر خون در بدن زیاد است ولی غلیظ بوده و به سوی پوست میل نمی کند و پوست زرد نشان می‌دهد که این مانع فصد نیست.

در بیماریهای مزمن به دلیل اینکه خون کیفیت آن کاهش پیدا کرده و سوءهاضمه وجود دارد نباید فصد کرد. در حالتی که معده از غذا پر است و یا روده‌ها از مدفوع پر است نیز فصد جایز نیست همچنین، کسانی که معده ضعیف دارند نیز فصد مناسبشان نیست.

بهترین زمان فصد چه زمانی است؟

علوی: بهترین زمان فصد هنگام ظهر در ۱۵ تا ۲۷ ماه قمری هنگام ظهر است به شرطی که یک ساعت بعد از غذا صورت پذیرد. همچنین، از اول تا ۱۴ ماه قمری به دلیل اینکه یک جوشش و حرکتی در خون وجود دارد و خون صالح با فاسد مخلوط می شود بهتر است که فصد انجام نشود همچنین در آخر ماه قمری به دلیل اینکه اخلاط غلیظ می‌شود و به سختی خارج می‌شود نیز فصد جایز نیست.

چرا فصد برای زنان حامله و زنان قائده ضرر دارد؟

علوی: خروج خون باعثفقدان غذای جنین و ضعف آن می‌شود و ممکن است که طبیعت بدن نتواند جنین را حفظ کرده و منجر به سقط شود، البته لازم به ذکر است در زنان قائده ممکن است توجه سیستم هوشمند بدن به دنبال فصد به جای دیگر بدن باشد و خون حائض قطع و در بدن حبس شود که این می‌تواند به بدن ضرر وارد کند. همچنین، ممکن است که ضعف شدید بر بدن ایجاد شود.

قبل و بعد از فصد چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

علوی: حمام رفتن قبل از فصد موجب می‌شود که پوست نرم شده و فصد با مشکل صورت پذیرد. قبل از فصد نباید حمام کرد البته این شامل کسی که پوست ضخیم و خون غلیظ دارد نمی‌شود و این افراد بهتر است که برای رقیق شدن خونشان و نرم شدن وست قبل از فصد حمام کنند.

بعد از فصد رفتن به حمامی که بدن را تحلیل ببرد مانند سونا باعثضعف بدن می‌شود و اگر طولانی باشد به بدن ضرر می‌رساند و اگر حمام معتدل باشد باعثتحلیل اخلاط باقی مانده می‌شود همچنین برای التیام ضخم مفید است.

فصد طبیعت مدبره بدن را ضعیف شده و معده تحمل هضم غذا را ندارند و هضم ناقص می‌شود و فساد هضم خواهد شد. همچنین، خوشحالی یا ناراحتی یا خشم و نزدیکی جنسی چون بدن را ضعیف می‌کند قبل از فصد جایز نیست. خواب بعد از فصد جایز نیست. کمترین فاصله میان فصد و خواب ۶ ساعت است

ورزش باعث حرکت و طغیان اخلاط شده و فصد بعد از آن جایز نیست، چرا که به دلیل حرکت اخلاط بدن گرم شده و گاهی تب بروز پیدا میکند و تب قوا را تحلیل میبرد و ضعف ناشی از فصد را افزایش میدهد.