در پایان این لیام هرولد یک ساله بود که با ثبت زمان ۱۱ ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید.

لینک دانلود