به گزارشافکارنیوز،محسن پیرهادی با اشاره به عملکرد کمیسیون نظارت شورا در یک سال گذشته گفت: بسیاری از پرونده هایی که این کمیسیون به آن ورود پیدا کرده هرگز رسانه ای نشده زیرا امکان داشت در روند بررسی مشکلاتی ایجاد شود اما ۸۰ پرونده کلان مورد بررسی قرار گرفته است و تخلفات شناسایی، اصلاح و حقوق مردم و شهر بازگردانده شد.

وی ادامه داد: بزودی فرآیند نظارت سیستمی خواهد شد ونرم افزای نیز در این رابطه تهیه شده است. پیگیری مصوبات و نحوه ورود به مشکلات از جمله ویژگی های این سیستم است. همچنین ما در این مدت مصادیق نظارت و شرح وظایف کمسیون را مشخص کرده ایم.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی فعالیتهای این کمیسیون حقوقی نبوده است گفت: گاهی اوقات این کمیسیون موضوعاتی مانند حقوق شهروندان مستضعف در منطقه دره فرحزاد و کن را پیگیری کرده و درخواست کرده در بحثتملک ها با رفتار بهتر و ملایم تری قانون اجرایی شود.

پیرهادی در توضیح نظارت سیستمی شورا گفت: با اجرای سیستم نظارت مکانیزه نه‌تنها سرنوشت مصوبات شورای شهر از دوره‌های قبل تاکنون مورد پیگیری قرار می‌گیرد بلکه به‌وسیله آن روی نحوه اجرای مصوبات شورای شهر هم به‌ صورت دقیق نظارت‌ می شود. این رویکرد جدید باعثمی‌شود که هم اصل مصوبه مورد بررسی قرار گیرد و به‌ اصطلاح روی زمین نماند و هم اینکه از اتلاف وقت شورای شهر بابت بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی که قبلا یک‌بار برای آنها قانون مصوب شده بود، جلوگیری شود.

وی اضافه کرد : از سوی دیگر براساس این رویکرد جدید قرار است دستور جلسات شورا قبل از طرح در صحن علنی به اداره مصوبات ارجاع و مستندات آن اخذ شود.