به گزارشافکارنیوز،در ساعت ۱۰ و ۲۸ دقیقه امروز آتش نشانی تهران برای آتش‌سوزی گسترده‌‌ای که در کهریزک اتفاق افتاده بود درخواست کمک کردند.

از سازمان آتش نشانی شهر تهران یک ایستگاه به همراه خودروی فوماتیک در احمدآباد کهریزک مستقر شد و آتش‌نشانان وارد عملیات اتفای حریق یک ملک هزار متری که در آن سوله ۳۰۰متری مملو از مقدار زیادی فوم، اسفنج و مواد آتش‌زا وجود داشت شدند.

این سوله ۳۰۰ متری کاملاً شعله‌ور بود و در کنار آن مقدار زیادی مواد پلی‌اتیلن وجود داشت. آتش در حال سرایت به این مواد بود که آتش‌نشانان تهرانی با ورود به عملیات و کمک به سایر آتش‌نشانان توانستند این آتش را مهار کنند.

در این حادثه سه دستگاه خودروی پراید کاملاً شعله‌ور بود و دو کارگر نیز دچار سوختگی شده بودند.

در ساعت ۱۲ و ۳۱ دقیقه آتشنشانان تهران محل حادثه را تحویل آتشنشانان شهر کهریزک دادند.