به گزارشافکارنیوز،رضا قدیمی با تاکید بر اینکه موفق بودن طرح جمع آوری موش و کاهش جانوران موذی در شهر تهران را باید از شهروندانی که در مناطق آلوده زندگی می کنند جویا شد، اظهار کرد: وقتی مردم وجود موش را در مناطق به سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ گزارش می دهند، در بازه زمانی یک هفته تا ۱۰ روز طول می کشد تا این جانوران موذی به طوری کلی در آن منطقه یا محله از بین بروند.

وی با بیان اینکه خیابان های ولیعصر، کارگر، فلسطین، شادمان، ستارخان و پیروزی و همچنین میدان شوش و نقاط جنوبی و مرکزی پایتخت به طور کامل از وجود موش پاکسازی شده اند، تاکید کرد: این جانور موذی را در محورهای اصلی شهر نداریم به طوری که موش ها در بلوار کشاورز و خیابان ولیعصر اصلا دیده نمی شوند. اگر جایی موش وجود دارد در محلات است که ما خبر نداریم چون در معرض دید نیستند. بنابراین از شهروندان می خواهیم در این باره به ما اطلاع رسانی کنند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران درباره فعالیتی که برای حذف موش از فروردین ماه سال جاری انجام شده که منجر به کاهش این جانور در سطح شهر گشته نیز توضیح داد: ساماندهی این جانوران موذی پیشرفت قابل توجهی داشته است. به طوری که باعملیاتی که بهار امسال انجام شد، در مردادماه تعداد موش ها کاهش چشمگیری یافت. زیرا زاد و ولد موش در اردیبهشت ماه است.

وی با تاکید بر اینکه قریب به ۶۰ تا ۷۰ درصد از موش های شهر تهران کم شده است، تصریح کرد: این کاهش در ۶ ماه آمار خوبی به شمار می رود. در حال حاضر نیز لط شهروندان تقاضا داریم تا به ما اطلاع رسانی کنند که در کدام منطقه و محله این جانور وجود دارد تا نسبت به از بین بردن موش ها اقدامات لازم صورت گیرد.

قدیمی همچنین اضافه کرد: به عنوان مثال در مناطق ۱۳ و ۱۴ چندین مورد اطلاع رسانی داشتیم که اکیپ ها به این مناطق فرستاده شده و کاملا پاکسازی شدند. شهروندان مطمئن باشند اگر اماکنی را که موش در آنجا دیده می شود، اطلاع دهند طی ۱۰ روز می توانند شاهد آثار مثبت این اطلاع رسانی در سطح محله شان باشند.

وی درباره هشدار به اغذیه فروش های شهر تهران نیز گفت: هشدارهایی به فست فودها، رستوران ها، نانوایی ها، چلوکبابی ها و میوه فروشی ها داده شده و تذکرها و برخوردها لازم با این صنوف انجام گرفته است، زیرا این اصناف زباله ساز بوده و زمینه حضور جانوران مضر شهری را فراهم می آورند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به ساماندهی مجدد این شرکت در کنترل جانوران مضر شهری بیان کرد: این موضوع ۲ سال در دست ستاد محیط زیست بود اما در حال حاضر شرکت ساماندهی مشاغل کنترل جمعیت موش ها با استفاده از ابزارها علمی را دنبال می کند. به طوری که با مطالعه کشورهایی که از نظر آب و هوایی شبیه تهران هستند، جمعیت آنها را مهار کرده ایم. همچنین درخصوص کاهش این جانداران با سازمان پسماند و اداره کل آموزش های شهروندی و نیز سرای محلات همکاری داریم.