به گزارشافکارنیوز،تکدی‌گری از آن دسته آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود که در جامعه ما روبه گسترش است تکدی‌گران هر روز نقشی نوع ایفا می‌کنند تا از آن طریق بتوانند دل مردم را به رحم آورده و احساسات آن‌ها را به بازی بگیرند. طبق آمارهای به دست آمده از سازمان‌‌های ذی ربط اکثر قریب به اتفاق متکدیان بین ۳۱ تا ۴۰ سالگی قرار دارند.
مجید گلشهر جامعه شناس گفت: پدیده تکدی‌گری محصول نا به سامانی‌های اجتماعی و اقتصادی است و البته این تنها مختص به کشور ما نیست. تکدی‌گری در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به طریق گوناگون روبه افزایش است و ایران نیز در زمره همین کشورها قرار دارد.

وی در ادامه گفت: تکدی‌گران کسانی هستند که به طور کاملا حرفه‌ای ترحم مردم را به خود جلب می‌کنند به گونه‌ای که گاهی اوقات این گونه به نظر می‌رسد که آن‌ها از رموز روانشناسی برای این کار استفاده می‌کنند. گروهی از افراد تکدی‌گری را به عنوان خود انتخاب می‌کنند و از این راه امرار معاش می‌کنند.

گلشهر در ادامه افزود: در پیدایش معضلی تکدی‌گری عواملی چون فقر شدید مالی، بالا بودن هزینه زندگی، فقدان اشتغال و از همه مهمتر شکاف عمیق طبقاتی دخیل است و این معضل را به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌کند.

البته در این بین گروهی از افراد وجود دارند که تکدی‌پروری را ارج می‌نهند، کسانی که کمک به متکدیان را وظیفه شرعی خود می‌دانند و احساس می‌کنند اگر به آن‌ها کمک نکنند وظیفه انسانی خود را به درستی انجام نداده‌اند.

وی در ادامه اظهار داشت: تکدی‌گری به طرق مختلفی در جامعه وجود دارد که در مراحل پیشرفته بعضا از زنان و کودکان استفاده می‌شود زمانی که کودکی برای کسب پول گدایی می‌کند این عزت نفس است که در درون وی به قهقرا می‌رود و زمانی که به سن بزرگسالی می‌رسد می‌تواند به راحتی مرتکب جرم‌های گوناگون شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ارائه خدمات برای از کار افتادگان و آسیب دیدگان و وجود موسسات خیریهای شخصی و دولتی میتواند از شیوع هرچه بیشتر تکدیگری جلوگیری کند اما نمیتوان عامل ریشه کن کردن این معضل باشد و تنها میتواند نقش مسکنی کوتاه مدت را اجرا کند.