به گزارشافکارنیوز،سرهنگ محمدرضا حمیدی درمورد آخرین وضعیت جاده‌های کشور اظهار داشت: مورد خاصی در جاده‌های کشور گزارش نشده است.

وی گفت: به غیر از محدودهای در کرج یعنی از میدان امیرکبیر تا بالای سد کرج که به خاطر تفرجگاههای حاشیهای بار ترافیکی نیمه سنگینی دارد بقیه جادههای کشور از ترافیک روان و جوی آرام برخوردارند.