به گزارشافکارنیوز،زهرا ابراهیمی گفت: مصرف دخانیات علت عمده بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی است و نیکوتین، مونوکسید کربن و برخی مواد سمی دیگر در سیگار باعثافزایش بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود.

وی ادامه داد: نیکوتین باعثافزایش اسید معده، بروز زخم معده و اثنی‌عشر می‌شود و حتی طبق تحقیقات انجام شده احتمال لخته شدن خون را افزایش می‌دهد.

این کارشناس حوزه دخانیات گفت: علاوه بر خطر‌های مستقیم استنشاق دود دخانیات خطر‌های دود غیرمستقیم آن هر ساله در جهان بیش از ۱۶۵ هزار کودک را به کام مرگ می‌برد و خطر بروز سرطان ریه در زنان غیر‌سیگاری که در معرض دود غیرمستقیم دخانیات قرار دارند ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.

ابراهیمی گفت: مواجهه با دود دخانیات باعثمی‌شود تا فرزندان افراد سیگاری دچار مشکلات عصبی‌ بوده و التهاب در گوش میانی را در این کودکان افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: به طور کلی برآورد میشود که ۳۳ درصد از مردان غیرسیگاری و ۳۵ درصد از زنان غیرسیگاری در دنیا در معرض دود غیرمستقیم دخانیات قرار دارند.