به گزارشافکارنیوز،ساعت ۷ صبح روز گذشته عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه ۱۵خرداد تهران ساعت هنگام سرکشی از ایستگاه متوجه حرکات و رفتار مشکوک مردی که قصد داشت با عجله از گیت عبور و بدون بلیط سوار قطار شود شدند.

در ادامه ماموران به دلیل مشکوک شدن به وی متهم را دستگیر و جهت بازرسی بدنی و تحقیق از وی به ایستگاه پلیس منتقل کردند.

پس هدایت متهم به اتاق پلیس متهم خود را با هویت " همایون " ۵۲ ساله معرفی کرد که در بازرسی از کیف همراه وی تعداد ۴ عدد سکه قدیمی نقره و تعداد ۳ عدد چاقو قدیمی کشف شد.

سرهنگ خانچرلی رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره این خبر به باشگاه خبرنگاران گفت: پس از تنظیم صورت جلسه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری ۱۱۳ بازار شد.