به گزارشافکارنیوز،حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان با اشاره به چاپ ۱۲۱۰ عنوان کتاب درسی و راهنمای معلم گفت: همچنین مقرر شد؛ به منظور رفاه حال والدین و کاهش دغدغه دانش‌آموزان، کتاب‌های پایه اول ابتدایی در جشن شکوفه‌ها و پایه‌های دوم تا ششم در نخستین روز سال تحصیلی توسط مدارس توزیع شود.

وی تصریح کرد: به رغم افزایش قابل توجه قیمت کاغذ و خدمات چاپ، کتاب‌های درسی با استفاده از یارانه و امکانات چاپ وزارت آموزش و پرورش، افزایش قیمت چندانی نداشته است.

رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه یادگیری فقط منحصر به محیط مدرسه و کلاس نیست، تصریح کرد: خانواده، اجتماع و رسانهها به ویژه صدا و سیما در این زمینه سهیم هستند و برای آنکه تعارضی بین آموزههای مدرسه و دیگر محیطهای یادگیری ایجاد نشود، باید با توجه به راهبردهای سند تحول بنیادین بین آنها هماهنگی و همسویی برقرار شود.