به گزارشافکارنیوز،میثم مظفر اظهارداشت: با توجه به اینکه روند نوسازی تاکسی های فرسوده از سال ۹۰ متوقف شده بود، میانگین عمر تاکسی های پایتخت به ۷ سال افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۱۷ هزار تاکسی پایتخت فرسوده هستند گف: براساس توافقات صورت گرفته، نوسازی ۴ هزار تاکسی فرسوده شهر تهران در دست اجرا قرار دارد که خوشبختانه تاکنون حدود ۱۰۰۰ دستگاه از این خوردوها مورد نوسازی قرار گرفته اند و روند نوسازی سایر تاکسی ها نیز در دست اجرا است.

مظفر با اشاره به اینکه در روند نوسازی تاکسی ها بر عملکرد بانک صادرات برای ارایه وام و تسهیلات انتقاداتی داشتیم چرا که این روند کمی با کندی صورت می گرفت گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بر تسریع روند نوسازی تاکید دارد و در این خصوص پیگیر تسهیل ارایه تسهیلات نیز بوده است که امیدواریم براین اساس بتوانیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده تاکسیرانی را مورد نوسازی قرار دهیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری دست اندرکاران نوسازی ناوگان تاکسیرانی تا پایان سال حدود ۱۰ هزار تاکسی فرسوده پایتخت را نوسازی کنیم.

مظفر در پایان تاکید کرد: با نوسازی ناوگان تاکسیرانی ضمن ارتقا سطح خدمات رسانی به شهروندان گام بزرگی برای کاهش آلودگی هوا برداشته می شود چنانچه با نوسازی تنها ۴ هزار تاکسی فرسوده حدود ۸۰ هزار تن از مواد آلاینده کننده هوا کاسته می شود.