به گزارشافکارنیوز،عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، عنوان کرد: ‌کار تصویب لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسید و بر اساس آن ساعت کار کارکنان زن شاغل که به صورت چه رسمی، چه پیمانی و چه قراردادی در بخش دولتی مشغول هستند، از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کار تقلیل یافت.

وی در خصوص زنان دارای شرایط خاص تصریح کرد: این لایحه شامل زنان دارای معلولیت شدید بوده یا دارای فرزند یا همسر با معلولیت شدید و یا بیماری صعب‌العلاج و یا سرپرست خانوار هستند، می‌شود.

عزیزی در خصوص نحوه‌ی اجرای این قانون در مراکزخصوصی بیان داشت: ‌ در مراکز خصوصی، این کاهش ساعت کار با درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌صلاح دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار در هفته انجام می‌شود.

عزیزی همچنین اظهار داشت: ‌ بر اساس تبصره یک این لایحه، کار فرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی و تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما بهره مند می‌شوند و همچنین بر اساس تبصره دو این لایحه، کسانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز ساعت کار بهره‌مندند تا زمانی که از سایر مقررات کاهش ساعت کار استفاده می‌کنند، شامل این قانون نمی‌شوند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در پایان از این قانون به طور همزمان شرایط استفاده از این قانون مرخصی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان از شرایط مختلف و مصرح در قانون برخوردار باشند ، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند و بر اساس تبصره ۴ آن در دوران استفاده از این قانون و به دلیل برخورداری از این امتیاز حق هر گونه اخراج و جا به جایی و استخدام جایگزین در راستای تأمین امنیت شغلی مشمولین این قانون ممنوع است.