به گزارشافکارنیوز، Raudhatul Jannahدختر ۱۴ ساله اهل اندونزی بعد از ۱۰ سال خانواده خود را پیدا کرد.

در سال ۲۰۰۴ در اثر یک سونامی وحشتناک در جزیره سوماترا در استان آچه، ۱۷۰ نفر کشته شدند و Raudhatul نیز که در آن زمان ۴ سال داشت توسط موج بزرگی به زیر آب رفت؛ خانواده وی فکر کردند او نیز مانند بقیه مرده است.

در ماه اوت ۲۰۱۴ عموی دختر در جزیره مشغول راه رفتن بود که در راه با یک دختر ۱۴ ساله برخورد کرد؛ او با دیدن دختر یک دفعه سرجای خود ایستاد و چهره او به طرز عجیبی در نظرش آشنا آمد.

پس از پیگیری‌ها مشخص شد، ۱۰ سال پیش، دختر ۴ ساله توسط یک زن سالمند از آب گرفته شده بود و در تمام این ۱۰ سال زن، از او مراقبت و نگهداری می‌کرد.