گروه اجتماعی -به گزارش خبرنگار اجتماعیافکار نیوزاین هفته نامه روز گذشته در جلسه خصوصی مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل با روابط عمومی های مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران رونمایی شد.

راه اندازی هفته نامه تهران شهر با تیمی جدید از دیگر اقدامات شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در حوزه توسعه ارتباطات رسانه ای مدیریت شهری با کارکنان و شهروندان است که قرار است ۶۰ درصد مطالب این نشریه به موضوعات داخلی شهرداری بپردازد و ۴۰ درصد آن به مسائل خارج از شهرداری اختصاص یابد.

نخستین شماره هفته‌نامه تهران‌شهر با عنوان " دیده می شوید " مطالبی درباره بانوان کارمند و مدیر در شهرداری تهران، قطار شهری پایتخت از ابتدا تا امروز، اتوبوس‌های تندرو، دریاچه خلیج‌فارس و گردشگری مجازی در شهر منتشر شد.

در شماره نخست تهران شهر، علی مطهری، تشکری‌هاشمی، بابک نگاهداری، فردریش اشتفت(سفیراتریش در تهران)، احمد مسجد جامعی، حشمتی(معاون وزیر ارشاد) به عنوان هفت چهره خبرساز شهری در هفته گذشته معرفی شدند.

پرونده نخستین شماره تهران‌شهر هم با نگاهی متفاوتی به قطار شهری پایتخت پرداخته است، در این پرونده علاوه بر مطالبی درباره روند پیشرفت مترو تهران، گفت‌و‌گوهای جالبی با برخی از کارکنان مترو مثل فروشنده بلیط، راهبر قطار، مسئول اتاق کنترل و نگهبان می خوانیم.

از مطالب خواندنی این شماره داستان ورود یک نفر با گوسفند به قطار شهری و ممانعت نگهبان مترو در برابر این اقدام است.

در صفحات دیگر این هفته‌نامه گزارش و گفت‌و‌گوهایی با زنان باغبان و نگهبان در بوستان بهشت مادران و دو بانوی راننده تاکسی را می خوانیم.

زنان مدیر در شهرداری هم از تأثیر شغل خود بر روابط خانوادگی سخن گفته و در نهایت در صفحه ۱۴ این شماره گفتوگوی خبرنگار نشریه را با تندیس جناب فردوسی در بازار دلار فروش ها می خوانید.