به گزارشافکارنیوز،معصومه آباد در جلسه علنی امروز شورای شهر با اشاره به حادثه آتش سوزی روز گذشته در محله پامنار گفت: ۱۰۰ حریق در ۹ ماه گذشته در تهران رخ داده و ۲۹ مورد از این حوادثعمدتا مربوط به منطقه ۱۲ و به ویژه محله بازار است.

وی ادامه داد: تذکراتی که ما از طرف آتش نشانی به کارگاه ها و مغازه ها می دهیم، هیچ اختیاری برای تعطیلی فعالیت برای آتش نشانی ایجاد نمی کند. در زمان وقوع این حریق ۲۰۰ مغازه اطراف هیچ یک کپسول آتش نشانی نداشته اند و هیچ اقدامی برای پیشگیری از بروز حادثه رخ نمی دهد و نمی دانیم اختیاراتی که به آتش نشانی داده شده، کجا نمود پیدا می کند.

آباد افزود: در همه این حوادث می بینیم که پیش از بروز حادثه به ساختمان ها و واحدهای غیرایمن تذکر داده شده است. در قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ آمده که شهرداری ها باید نسبت به ایمن سازی واحدهای غیرایمن اقدام کرده و هزینه تمام شده لازم را به اضافه ۱۵ درصد از واحد دریافت کند. اما عملا این اتفاق نمی افتد و هیچ کاری برای پیشگیری از حوادث خطرناک در تهران رخ نمی دهد.