گروه اجتماعی -خدیجه محصلی در گفت وگو با خبرنگارافکارنیوزاز اجرای ماده قانونی ممنوعیت کامل تبلیغ استعمال محصولات دخانی دررسانه ها خبرداد و گفت: سیاست وزارت بهداشت اجرای کامل قانون جامع مبارزه با استعمال دخانیات مصوب مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به وجود مفاد قانونی متعدد در قانون جامع مبارزه با استعمال دخانیات اظهار کرد: هم اکنون تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم برای محصولات دخانی در رسانه ها ممنوع است و اگر امروز شاهد نمایش برخی صحنه ها هستیم همگی از تولیدات پیشین بوده و در تولیدات جدید نمایش این صحنه ها ممنوع است.

مسئول برنامه کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت آموزش و اطلاع رسانی در خصوص ممنوعیت استعمال دخانیات در ادامه از راه اندازی بسیج اطلاع رسانی در این باره خبر داد و گفت: در این راستا تیزرهای آموزشی مناسبی برای پخش در رسانه ی ملی تهیه شده است و اعتراض ۴۰۰۰ پزشک به ممنوع کردن استعمال دخانیات و قلیان یک حرکت عمومی و مثبت بود.

مهندس محصلی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های مختلف و مداخله گر در بحثکنترل دخاتیات ادامه داد: امید می رود در اجرای بقیه مفاد قانونی به نتایج چشمگیر و قابل قبولی برسیم.

وی در خصوص ساماندهی مراکز عرضه قلیان گفت: به لحاظ قانونی هیچ امکنه ای مجاز به عرضه و فروش قلیان نیستند و قهوه خانه هایی که پیش از این مجوز عرضه این محصول را داشتند باید صنف مربوطه نسبت به حذف آن تدابیری بیندیشدو چنانچه بازرسان بهداشتی با مراکز عرضه قلیان مواجه شوند با آنها برخورد می شود.

مسئول برنامه کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: برای کنترل استعمال دخانیات باید مردم و مسئولان و همه سازمان ها و ارگان های درگیر همکاری کنند.