به گزارشافکارنیوز،در جلسه علنی امروز شورای شهر، پس از ارائه گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره نظارت بر بودجه سال ۹۲ شهرداری، احمد حکیمی پور گفت: در بودجه بندی سالانه، اعتبارات مورد نیاز برای پروژه ها، طول زمان اجرای پروژه و میزان پیشرفت آن دیده می شود. اما مهم آن است که پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه با یکدیگر مطابقت داشته باشند؛ در صورتی که گزارش آقای دبیر، بیانگر انحراف شهرداری از بودجه مصوب شورا برای سال ۹۲ است.

اقبال شاکری نیز گفت: آمار فیزیکی و ریالی پیشرفت پروژه ها اصلا معیار قابل اعتمادی برای نظارت بر پروژه ها نیست و تنها مبنای علمی و دقیق، سیستم نرم افزاری است که با توجه به اینکه هنوز استفاده از آن چندان رایج نیست، تنها فاکتور قابل استناد، ارزش کسر شده است.

وی افزود: در تبصره ۴۵ بودجه ۹۳ ذکر شده که تا مطالعات یک پروژه تصویب نشود، عملیات اجرایی آن نباید شروع شود؛ در حالی که در حال حاضر این اتفاق رخ نمی دهد.

اسماعیل دوستی نیز با انتقاد از گزارش ارائه شده گفت: من از سه منظر به این گزارش ایراد دارم: اول اینکه گزارش باید تحلیل شود، کیفی باشد و تجزیه شده باشد. اینکه ما آمارارائه بدهیم، تکرار همان کاری است که شهرداری های مناطق انجام داده اند، در حالی که ما گزارش کیفی می خواهیم.

وی در پاسخ به اعتراض دبیر به انتقادش گفت: این نشد گزارش بودجه. اگر بخواهید با موضوع سرسری برخورد کنید، من همه چیز را می گویم! همه پیمانکاران از شهرداری طلب دارند و این کار کمیسیون بودجه است که به این موضوع رسیدگی کند. از حوزه خدمات شهری گرفته تا عمران و فضای سبز گرفته، یک پیمانکار نیست که از شهرداری طلب نداشته باشد.

دوستی خطاب به دبیر گفت: من نمی خواستم زحمت شما را در تهیه این گزارش زیر سوال ببرم، اما خود شما دبیر باعثشدید! گزارش باید تحلیلی باشد، تجزیه شده باشد و کیفی باشد، وگرنه گزارش نیست، جمع بندی آمار است.

محمد سالاری نیز گفت: گزارش امروز کمیسیون برنامه و بودجه، تحولی در شورای چهارم است و وقتی یک گزارش ارائه می شود، ایرادات آن مشخص می شود. از آقای دبیر متشکریم که رودربایستی را کنار گذاشتند و انحرافات و ایرادات برخی پروژه ها را با ذکر اسم بیان کردند. امیدوارم سایر کمیسیون ها هم به ارائه این قبیل گزارش ها تشویق شوند.

وی ادامه داد: با این حال برخی حوزه ها مثل معاونت شهرسازی و معماری بودجه ناچیزی داشته اند که از همین میزان اندک مصوب، حتی ۱۰ یا ۲۰ درصد هم جذب نشده است. اکنون هم که حدود ۵ ماه از سال می گذرد، متاسفانه هنوز مبلغی از بودجه سال ۹۳ به این معاونت تخصیص پیدا نکرده است.

سالاری افزود: علاوه بر این، برخی از معاونت ها هنوز درباره وظایف و ماموریت های خود در برنامه پنج ساله دوم توجیه نیستند و برنامه را دقیقا نخوانده اند. این گزارش نظارتی کمی است، در حالی که کیفیت اجرای بودجه مهم است و برای مثال باید گفته شود که فرایند واگذاری ها چگونه بوده است.

عبدالمقیم ناصحی گفت: ما یک سری پروژه های کوچک داریم که روند ساخت آنها طولانی شده است. باید برای آنها سقف زمانی تعیین شود؛ زیرا با طولانی شدن زمان ساخت، قیمت مصالح و هزینه تمام شده افزایش می یابد.

محسن پیرهادی گفت: گزارش دبیر در شورا کم سابقه بوده که جای تشکر دارد. گزارشی که ارائه شد، از دو بعد باید در شورا دنبال شود: یکی بعد نظارت است و دیگری اقدام که باید پس از این نظارت صورت بگیرد و آنچه اعضا در قالب تحلیل به آن اشاره می کردند، در واقع همین اقدامات اعضا پس از این گزارش های نظارتی است.