به گزارشافکارنیوز،سرهنگ خلیل هلالی محمدی در خصوص اعلام نگرانی برخی افراد صاحب نظر و مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر در مورد مصرف و فروش شیشه در قالب قرص های لاغری در آرایشگاهها و باشگاههای زنانه گفت: با توجه به رصدهای پلیس اماکن از تمامی صنوف در حال حاضر آمار نگران کننده ای از وضعیت آرایشگاههای زنانه و باشگاهها نداریم و گزارش نگران کننده ای نیز به دست پلیس نرسیده است.

وی ادامه داد: متاسفانهممکن است در سطح جامعه توزیع و مصرف موادمخدر وجود داشته باشد اما آمار نگران کننده در خصوص اینکه آرایشگاهها و باشگاههای زنانه تبدیل به محل توزیع مواد مخدر شده اند وجود ندارد.

به گفته رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی، نظارت رسته ای در این پلیس وجود دارد و ممکن است بنا به فراخور زمان هر صنفی مورد بازرسی و نظارت قرار گیرد. ضمن اینکه در نظارت راسته ای نیز از یک خیابان نظارت از همه اماکن از جمله آرایشگاههای زنانه انجام می شود و بدون شک با تخلفات اصناف در این بازرسی ها برخورد می شود.