به گزارشافکارنیوز،دکتر صانعی فرد در پیام خود تصریح کرده است:

رژیم کودک کش اسراییل، این روزها جنایاتی را در نوارغزه مرتکب می شود که آیندگان با شرمساری از آنها یاد خواهند کرد.

متن پیام مدیر عامل شرکت پخش سها هلال به شرح ذیل است:

هجوم وحشیانه به بی پناه ترین مردم دنیا و نسل کشی در گوشه ای از این کره خاکی در منظر جهانیان ومدعیان به اصطلاح حقوق بشر، داستان پردرد امروز جهان به اصطلاح متمدنی است که سکوت را پیشه خود نموده و اجازه داده اند رژیمی غاصب ونامشروع حقوق مسلم مردمی را نادیده گرفته و در قبال حق خواهی، زنان و کودکان بی گناه را به خاک وخون کشیده و روی خونخوارترین آدمیان تاریخ را سفید کنند.

امروز غزه، گواهی بر نادیده گرفته شدن حق مسلم مردمانی است که بیش از ۶ دهه مورد تجاوز و تعدی رژیمی نامشروع واقع شده اند و غاصبان فلسطین جنایاتی را در حق ساکنین مظلوم نوار غزه روا داشته اند که آیندگان از بیان آنها نیز شرمنده خواهند شد.

امروز جهان و آزادیخواهان سراسر دنیا برعلیه ظلم وستم این رژیم غاصب به پا خاسته اند و مجامع بین المللی و مدعیان دفاع از حقوق بشر را به چالش کشیده اند؛ و پاسخ آنان نیز سکوت مرگبار است و در خوش بینانه ترین حالت، محکومیت!

اینجانب و مجموعه شرکت پخش سها هلال ضمن محکوم نمودن جنایات وحشیانه رژیم نامشروع اسراییل و دفاع از حقوق مسلم مردم بی پناه و مظلوم فلسطین به ویژه مردم مصیبت زده غزه، از مجامع بین المللی انتظار داریم که به سکوت خود پایان داده و ملتی مظلوم را از شر عده ای متجاوز و خونخوار که به پشتوانه استکبار جهانی انجام شنیع ترین اعمال را درحق ملت بی پناه فلسطین حق خود می دانند، نجات دهند.