به گزارشافکارنیوز،در این اصلاحیه رشته های بدون آزمون و پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز اعلام شده اند.

اصلاحات کلی مربوط به ضوابط:

پیرو اطلاعیه قبلی ۱۵ مرداد ۹۳ و بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهریه دوره های مختلف دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین شهریه داوطلبان غیرایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه دانشگاههای علوم پزشکی به شرح جدول ذیل خواهد بود:


شهریه سالیانه(شامل دو ترم) رشته های مختلف مقطع کاردانی برای داوطلبان غیرایرانی پذیرفته شده در دوره روزانه دانشگاههای علوم پزشکی، مبلغ ۳۲ میلیون ریال معادل سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

شهریه سالیانه(شامل دو ترم) رشته های مختلف تحصیلی مقطع کارشناسی، برای آن دسته از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی که متقاضی تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی دانشگاههای علوم پزشکی هستند؛ برای رشته های فیزیوتراپی و بینایی سنجی مبلغ ۷۸ میلیون ریال معادل هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، رشته تغذیه مبلغ ۷۳ میلیون ریال معادل هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، رشته های مامایی و پرستاری مبلغ ۴۵ میلیون ریال معادل چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای سایر رشته های کارشناسی مبلغ ۴۷ میلیون ریال معادل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

شهریه سالیانه(شامل دو ترم) رشته های مختلف تحصیلی مقطع دکترای حرفه ای، برای آن دسته از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی که متقاضی تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی هستند برای رشته های دندانپزشکی و داروسازی مبلغ ۶۰ میلیون ریال معادل شش میلیون تومان و برای رشته دندانپزشکی مبلغ ۷۰ میلیون ریال معادل هفت میلیون تومان است.

شهریه سالیانه(شامل دو ترم) رشته های مختلف تحصیلی مقطع دکترای حرفه ای، برای آن دسته از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد که متقاضی تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی هستند برای رشته های دندانپزشکی و داروسازی مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال معادل شانزده میلیون تومان و برای رشته دندانپزشکی مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال معادل هفده میلیون تومان است.

در این اصلاحیه اصلاحات مربوط به تغییر شرایط و ضوابط، آدرس، تلفن، نشانی اینترنتی و … دانشگاه ها نیز درج شده است که داوطلبان می توانند با مراجعه به آن تغییرات را متوجه شوند.

همچنین در این اصلاحیه اعلام شد که بر اساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، پذیرش دانشجو در هیچ یک از کدرشته محلهای موسسات غیرانتفاعی جابر ابن حیان رشت و علامه بحرالعلوم بروجرد انجام نخواهد شد و کلیه کدرشته محلهای این مؤسسه از دفترچه های راهنمای مربوط حذف شد.

اصلاحات مربوط به کدرشته محلها:

اصلاحات مربوط به کدرشته محلهای گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ردیف کدرشته محل نام رشته / گرایش نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات / اصلاحیات
۱ ۱۰۵۲۳ مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس. بوشهر پذیرش دانشجو در این کدرشته محل از هر دو جنس زن و مرد صورت می پذیرد
۲ ۱۰۵۲۶ مهندسی کامییوتر. نرم افزار دانشگاه خلیج فارس. بوشهر پذیرش دانشجو در این کدرشته محل از هر دو جنس زن و مرد صورت می پذیرد
۳ ۱۰۵۳۶ مهندسی مکانیک دانشگاه خوارزمی. تهران این کدرشته محل فاقد گرایش است
۴ ۱۱۵۶۲ مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس. بوشهر پذیرش دانشجو در این کدرشته محل از هر دو جنس زن و مرد صورت می پذیرد
۵ ۱۱۵۶۵ مهندسی کامییوتر. نرم افزار دانشگاه خلیج فارس. بوشهر پذیرش دانشجو در این کدرشته محل از هر دو جنس زن و مرد صورت می پذیرد

اصلاحات مربوط به کدرشته محلهای گروه آزمایشی علوم تجربی:

با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سراسری سال ۹۳ ظرفیت پذیرش دانشجو در تمامی رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دوره های روزانه دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(کلیه کدرشته محل های مندرج در دفترچه راهنما و اطلاعیه اصلاحیه ۱۵ مرداد سازمان سنجش) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. بدیهی است کدرشته محلهای تحصیلی سهمیه مناطق محروم، بورسیه ها و رشته های دارای شرایط خاص، مشمول این افزایش ظرفیت نخواهند بود.

اصلاحات مربوط به کدرشته محلهای گروه آزمایشی علوم تجربی

ردیف کدرشته محل نام رشته / گرایش نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات / اصلاحیات
۱ ۱۰۷۴۸ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد محل تحصیل دانشکده پرستاری بجنورد است. بدون ارائه خوابگاه
۲ ۱۲۰۳۶ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم(بهمن ماه) انجام خواهد شد. محل تحصیل دانشجویان تا سطح علوم پایه(برای رشته پزشکی ۵ نیمسال و برای رشته های داروسازی و دندانیزشکی ۴ نیمسال) در منطقه آزاد ارس شهر جلفا و بعد از آن تا فارغ التحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواهد بود.
۳ ۱۲۰۳۷ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴ ۱۲۰۳۸ دندانیزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵ ۱۲۰۶۰ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم(بهمن ماه) انجام خواهد شد.
۶ ۱۲۰۶۱ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷ ۱۲۰۸۱ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان پذیرش دانشجو برای نیمسال اول(مهر ماه) انجام خواهد شد.
۸ ۱۲۰۸۲ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان
۹ ۱۲۰۸۳ دندانیزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۰ ۱۹۶۸۹ روانشناسی بالینی ؤسسه غیرانتفاعی امین. فولادشهر گرایش این رشته بالینی است.

اصلاحات مربوط به کدرشته محلهای گروه آزمایشی علوم انسانی

ردیف کدرشته محل نام رشته / گرایش نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات / اصلاحیات
۱ ۱۹۶۸۹ روانشناسی بالینی ؤسسه غیرانتفاعی امین. فولادشهر گرایش این رشته بالینی است.