به گزارشافکارنیوز،آرش برهانی مهاجم و کاپیتان تیم فوتبال استقلال در شب گذشته با دردسر سرقت مدارک مهم خود روبه‌رو شده، جای که سارقان شیشه خودروی او را شکستند و مدارکش را به سرقت بردند.

این اتفاق در حالی رخ داده که برهانی درگیر سفر به اصفهان با استقلال است و به همین دلیل مجبور شده از سارقان شکایت‌نامه‌ای را تنظیم کند.

برهانی چند شب پیش متوجه شد که از یک خودروی دیگر خود نیز سرقت صورت گرفته و حتی شیشه یکی دیگر از ماشینهای مهاجم استقلال نیز شکسته شده که همین موضوع باعث شده تا وی شکایتنامهای را به مراجع قضایی ارائه کند.