به گزارشافکارنیوز،محمود علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: ما همچنان منتظر اعلام دادگاه هستیم.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه در خصوص علت وقفه در دادگاه مهدی به ما حرفی نزده و هنوز زمان جلسه بعدی مشخص نشده است.

وکیل مهدی هاشمی با گلایه از تأخیر پیش آمده در رسیدگی به پرونده موکل خود اظهار داشت: دستگاه قضایی هنوز هم در مورد وقفه ۱۴ ماهه و نگه داشتن پرونده مهدی در دادسرا به ما توضیحی نداده و این در صورتی است که روند تحقیقات ۳ ماه طول کشید و در این مدت هم موکل من بازداشت بود.

پرونده مهدی هاشمی با کیفرخواستی ۱۲۵ صفحهای، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ از سوی دادگاه به دادسرای تهران بازگردانده شد تا ایرادات آن برطرف شود و در نهایت ۱۱ مردادماه امسال و پس از گذشت ۶۷۹ روز رسیدگی مجدد به آن آغاز شد اما پس از جلسه دوم، دادگاه در نوبت صبح به پایان رسید و وکیل مهدی هاشمی اعلام کرد که قاضی زمان جلسه بعدی را مشخص نکرد.