به گزارش افکارنیوز، این آزمایش با موفقیت در یک کارآزمایی بالینی در درمانگاه سلطنتی منچستر انجام شد و اکنون می‌توان از آن در سایر مراکز بهره برد.

به گفته پزشکان، روش جدید موسوم به آزمایش H - FABP به سرعت حملات قلبی را تشخیص داده و نیاز به نظارت بیشتر بیمارستان و هزینه اضافی را کاهش می‌دهد.

اگر بیمار یک حمله قلبی هر چند کوچک داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که در آینده نزدیک یک حمله جدیتر را تجربه کند. شناسایی حملات اولیه این چنینی بسیار اهمیت داشته چرا که بیماران می‌توانند از درمان مناسب بهرمند شوند.

برای مثال می‌توان یک لوله کوچک یا استنت را در بدن بیمار کاشت تا از عروق ضعیف حمایت کند.

این آزمایش ۱۰ پوندی به دنبال پروتئینی موسوم به H - FABP(پروتئین چربی متصل شوند به اسید در قلب) می‌گردد که طی حمله قلبی در خون آزاد می‌شود.

آزمایش مذکور توسط تیمی از محققان مرکز بهداشت راندوکس در ایرلند شمالی طراحی شده است.

در حال حاضر بیماران مشکوک به حمله قلبی از نوار قلب و آزمایش خون استفاده می‌کنند که ۱۰ برابر بیشتر از آزمایش H - FABP طول می‌کشد. یک نوار قلبی بین ۶۰ تا ۲۵۰ هزینه می‌برد اما نمی‌تواند حملات خفیف را شناسایی کند. در نتیجه، بسیاری از بیماران به اشتباه به خانه فرستاده می‌شوند.

یکی از هر پنج مرد و یکی از هر هشت زن در اثر حمله قلبی میمیرند. همچنین مردان نسبت به زنان در سن ۵۰ سالگی در معرض خطر بیشتر این بیماری قرار دارند.