دودسيگار حتي به صورت اندك هم ميتواند به سلولهاي مسير دستگاه تنفس آسيب وارد كند. اگر در هفته يك يا دوبار سيگار ميكشيد از اين آسيبها در امان نيستيد.

به گزارش افکار به نقل از وب‌دا دفتر آموزش و ارتقاء سلامت با بیان این مطلب اعلام کرده است: آسیب‌های اولیه ناشی از قرار گرفتن در معرض دود سیگار که خیلی جدی به نظر نمی‌رسند می‌تواند در نهایت، منجر به بیماری‌های مزمن ریوی و حتی سرطان ریه شود.

بنابراین گزارش، تحقیقات دانشمندان ضمن رد تصور ضرر نداشتن قرار گرفتن گاه به گاه در معرض دودسیگار نشان می‌دهد، آسیب به سیستم دستگاه تنفسی و ریه انسان برای افرادی که به صورت محدود در معرض دود سیگار هستند گاهی غیرقابل بازگشت خواهد بود.

این گزارش در پایان تصریح می‌کند: اگر در محیطی کار یا زندگی می‌کنید که دیگران سیگار می‌کشند، یا از آنها بخواهید این کار را ترک کنند یا این که شما آن مکان را ترک کنید، چون شما هم ناخواسته در عوارض تحمیلی ناشی از استنشاق دود سیگار به بدن، با آنها شریک شوید.