به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور در استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی خواستار پاسخگویی این مرجع تقلید درباره اختلاط در پروژه های علمی و پژوهشی شدند.

متن سئوال دانشجویان از آیت الله مکارم شیرازی همانند آنچه در تصویر زیر مشاهده می کنید به شرح زیر است:

" در صورت عدم ضرورت آیا جایز است دختران و پسران دانشجو در پروژه های علمی و پژوهشی مختلط باشند؟ "

آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاء دانشجویان اعلام کرد: " قطعا هرگاه ضرورتی ایجاب نکند هر کدام با جنس خود مشکلات تحصیلی و علمی را حل کنند اولویت دارد و اگر بیم فسادی باشد حرام است. "