سایت ۲۴ نوشت:
وی که در زمینه لزوم استفاده کشاورزان از روش‌های نوین آبیاری به‌ویژه آبیاری قطره‌ای و اثرات آن در بهبود محصولات کشاورزی و کاهش آب مصرفی سخن می‌گفت، به استفاده از آبیاری قطره‌ای در حیاط منزل خود اشاره کرد.

احمدی نژاد با اشاره به دو درخت خرمالو و انگور کاشته شده در حیاط منزل خود اظهار داشت: محصولات این دو درخت پیش از استفاده از روش آبیاری قطره‌ای، چندان قابل توجه نبود اما پسر من که در دانشگاه درس خوانده و نسبت به این مسایل توجه دارد، به استفاده از روش آبیاری قطره‌ای برای این دو درخت روی آورد.

رییس قوه مجریه در گفتاری صمیمی با حاضران در این مراسم که به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد، افزود: پس از استفاده از این روش، محصولات این دو درخت بسیار زیاد و با کیفیتتر شد، بهگونهای که درخت مو تا ۸۰-۷۰ کیلو انگور میدهد و درخت خرمالو هم پربار است و مصرف آب هم به یک پنجم کاهش یافته است.