افکار نیوز : درحالی از مهر ماه ۸۹ بابت نوزادان تازه متولد شده مبلغی به حساب آتیه آنها واریز نشد که طی چند روز گذشته یک میلیون تومان های واریز شده سالهای قبل نیز از حساب آتیه برداشت شده است!

مسئولان بانکی عدم تامین اعتبار توسط دولت را علت این اقدام میدانند.

به گزارش افکار نیوز، کافی نبودن اعتبارات سال گذشته به نسبت متولدان آن سال و حذف اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۰ در کمیسیون تلفیق، ادامه اجرای این طرح را در هاله‌ای از ابهام فرو برده بود. اما هیچکس گمان نمی کرد که این کسری بودجه انقدر باشد که بانک را مجبور کند واریزهای سالهای گذشته را از حساب برداشت کند!

گفتنی است بر اساس طرح آتیه قرار شده بود دولت در جهت اجرای آن برای متولدان سال ۸۹ و سالهای بعد، حساب پساندازی باز کند و هرساله مبلغی به این حساب اضافه کند که با احتساب واریزیهایی که خود خانوادهها میتوانستند به این حسابها داشته باشند و سودی که بانکها به این سپردهها اختصاص میدادند، متولدان ۱۳۸۹ و سالهای بعد، در ۱۸ یا ۲۰ سالگی میتوانستند از موجودیشان برای هزینههای تحصیل، اشتغال، ازدواج، حج تمتع، درمان بیماری صعبالعلاج یا خرید مسکن استفاده کنند.