به گزارشافکارنیوز،سرهنگ حسن مهری اظهار داشت: در حال حاضر پلیس فرودگاهها در ۵۷ فرودگاه کشور که زیر نظر سازمان هواپیمایی است حضور داشته و امنیت این اماکن را تامین می کند. آخرین فرودگاهی که پلیس در آن مستقر شد، فرودگاه جزیره ابوموسی بود.

وی ادامه داد: تمام فرودگاههای باری و مسافرتی کشور زیر نظر پلیس فرودگاهها بوده و ما کنترل های لازم را انجام می دهیم.

به گفته رئیس پلیس فرودگاههای کشور، ماموران پلیس کنترل های لازم را در خصوص بار هواپیماها انجام داده و اقدامات لازم با استفاده از دستگاههای بادی اسکنر و ایکس ری انجام می شود.

سرهنگ مهری در خصوص وضعیت حجاب گردشگران خارجی گفت: قوانین ایران مشخص است و قبل از ورود به کشور این موارد از طریق تورها به گردشگران اعلام می شود. در صورتی که مشکلی در این باره وجود داشته باشد پلیس محترمانه تذکر می دهد. خوشبختانه گردشگران خارجی، حجاب خود را رعایت کرده و تاکنون نیاز به تذکر پلیس نبوده است.