گروه اجتماعی -محمد حسن زدا در گفت و گو با خبرنگارافکارنیوز، گفت: در حال حاضر چارت تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی و شرح وظایف جدید برای اداره کل بیمه ایرانیان خارج از کشور تدوین شده و به هیات مدیره ارسال کرده ایم و چنانچه تصویب شود در شهریور ماه به طور رسمی اداره کلی بدین منظور ایجاد خواهد شد.

به گفته وی در حال حاضر برنامه ریزی های لازم برای بیمه ایرانی های خارج از کشور انجام شده و با کشور ترکیه نیز به توافقات خوبی رسیده ایم و تاکنون دو جلسه در ترکیه و دو جلسه نیز در ایران تشکیل شده است که به نتایج خوبی نیز دست یافته ایم.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: علاوه بر ایرانیان خارج از کشور تمامی اتباعی که در داخلی ایران هستند نیز در صورت تمایل می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

زدا با اشاره به اینکه تفاهم نامه ای دو جانبه با کشور ترکیه امضا خواهد شد، گفت: ما با انعقاد این تفاهم نامه می توانیم اتباع یکدیگر را پوشش داده و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را با کمک یکدیگر حل کنیم.

به گفته وی نحوه انتقال حق بیمه و پرداخت مستمری به ایرانیان خارج از کشور و … از جمله مسائل اداری و مالی است که در حال رفع آنها با مسئولان بیمه ای و تامین اجتماعی ترکیه هستیم.