به گزارشافکارنیوز،نتایج رشته‌های دارای شرایط خاص شامل دانشگاه‌ شاهد تهران، رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهیدمطهری، داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا…(عج) تهران، مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو، واحد بین المللی پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف تهران، غیرانتفاعی رفاه تهران، تربیت دبیر شهید رجایی تهران و پردیس‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان است.

در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و در این مرحله موفق شده باشند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیات مرکزی گزینش ذیربط تایید شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت کرده و همچنین حد نصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب کنند.

معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزلة قبولی نیست و کلیه‌ معرفی‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخهای‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه‌ کنند.

عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ به‌ منزله انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و در ستون نتیجه کارنامه نهائی کدرشته مربوطه آنان عددیک(۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش ذیربط درج می شود.

بنا به دلیل‌های متفاوت(اعم از نمره علمی و ترتیب اولویت انتخاب رشته داوطلب و یا عدم رعایت استان بومی و…) هیچگونه اعتراضی در این مرحله از اعلام نتایج از سوی داوطلبان پذیرفته نیست و پس از اعلام نتایج نهائی داوطلبان در شهریورماه، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سایت سازمان در موعد مقرر اقدام کرده اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه و در سایت در موعد مقرر قابل رؤیت و بهره‌برداری است، لذا در صورتیکه پس از دریافت کارنامه نهایی داوطلب نسبت به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهائی در موعد مقرر با دلیل اعتراض خود را مطرح کند و تاکید می شود در این مرحله هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست.

اسامي پذيرفته شدگان نهایی اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشتههاي متمركز آزمون سراسري در شهريورماه اعلام خواهد شد.