به گزارشافکارنیوز،اکبر حاجیلو درخصوص بیمه طلایی فرهنگیان اظهار داشت: هولوگرام‌های بیمه طلایی فرهنگیان توزیع شده و بر روی دفترچه‌های بیمه فرهنگیان نصب شده است.

وی افزود: مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ با هولوگرام نصب شده بر روی دفترچه‌های بیمه اقدام به پذیرش فرهنگیان می‌کنند اما اگر فرهنگیان به مراکز غیرطرف قرارداد مراجعه کرده و هزینه‌‌ای را پرداخت کردند با ارائه اسناد و مدارک مربوطه به نمایندگی‌های آتیه سازان می‌توانند هزینه‌های درمانی را دریافت کنند.

معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هزینه‌هایی که فرهنگیان از تاریخ اول خرداد بابت مباحثدرمانی صرف کرده‌‌اند، ‌قابل پرداخت است و این هزینه‌ها هم‌اکنون در بسیاری از مناطق پرداخت شده و در سایر نقاط کشور در حال بررسی و پرداخت است.

حاجیلو گفت: ‌ به لحاظ بیمارستان‌های طرف قرارداد با آتیه سازان مشکلی وجود نداشت و مشکل درخصوص قرارداد با مراکز سرپایی بود که هم‌اکنون مراکز درمان سرپایی طرف قرارداد رو به افزایش است و حدودا ۵ هزار مرکز درمانی جدید اضافه شده است.

وی درخصوص ارائه خدمات دندانپزشکی عنوان کرد:خدمات دندانپزشکی با ۲۰ درصد تخفیف با تعرفه دولتی و بدون سقف در درمانگاههای فرهنگیان ارائه میشود و در حال بررسی هستیم تا درصد تخفیف را افزایش دهیم.