به گزارشافکارنیوز،عباس آخوندی صبح چهارشنبه در سفر به مناطق زلزله زده شهرستان دهلران اظهار داشت: هم اکنون گروه های ارزیاب و بنیاد مسکن در حال بررسی دقیق خسارتهای واحدهای مسکونی هستند.

آخوندی بیان داشت: بیشتر خسارتها به واحدهای مسکونی سازه ای است و این خسارتها در جلسه روز یکشنبه دولت بررسی می شود.

این مسئول اظهار داشت: سه هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده استان ایلام ساخته و پنج هزار واحد مسکونی نیز بهسازی و تعمیر می شوند.

آخوندی بیان داشت: خوشبختانه این زلزله تلفات جانی نداشته و هم اکنون گروه های ارزبابی و بنیاد مسکن در حال ارزیابی دیقی خسارتها هستند.