جمهوری اسلامی نوشت:
مشاور امور ایثارگران استاندار همدان در جلسه رابطین ایثارگران دستگاههای دولتی استان همدان گفت: در کشور اسلامی باعثشرم است که بی‌حجابی درحال گسترش است.

سردار سلگی افزود: این کار از بی‌غیرتی برخی از مسئولین کشور است که با این معضل برخورد جدی نمی‌شود.

وی اظهار داشت: چرا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما کم رنگ شده و با وجود این همه خانوادههای شهید، جانباز و ایثارگر در کشور چرا مسئولین با بیحجابی برخورد نمیکنند؟ وی گفت: متأسفانه بدحجابی نه تنها در سطح جامعه درحال رشد میباشد بلکه در ادارات کشور جمهوری اسلامی نیز بدحجابی وجود دارد.