گروه اجتماعی، دکتر مهدی زارع، دانشیار زلزله شناسی مهندسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مورد شایعه زلزله در تهران گفت: همواره پس از رخداد زمین لرزه ها به ویژه زلزله های مخربی رخ می دهند و یا زمین لرزه ای مخرب و یا حتی متوسط(که موجب لرزش محدود) در نزدیکی تهران و یا شهرهای بزرگ شود، فضا و جو مساعد برای شایعه شکل می گیرد.

شایعه ها پایه و اساس ندارند
به گزارشافکارنیوز، این دانشیار زلزله شناسی و مهندسی زلزله افزود: شایعه ها بر اساس بررسی هایی که شده اند علاوه بر اینکه پایه ای ندارند و اساسا قابل ارتباط دادن با واقعیت های طبیعی نیستند، یا برپایه ترس و نگرانی بعضی از مردم و حدس گمانها و افزایش گفتگو ها در این زمینه در سطح جامعه رخ میان مردم پخش می شود و یا اینکه به عنوان وسیله ای برای ایجاد جو مخرب روانی از سوی کسانی که دست اندر کار خرابکاری و بهم زدن جو روانی جامعه هستند آن را به صورت سامان یافته میان مردم پخش می کنند.

تاخیر در اطلاع رسانی بر دامنه شائعات افزوده
وی یاد آوری کرد که گاه تاخیر در اطلاع رسانی و رفع ابهام از واقعیت علمی پدیده از سوی دانشمندان و موسسان مسئول، به جو مساعد برای شایعه دامن زده می شود. ولی به هر حال صرف نظر از دلایل پخش شدن شایعات در میان مردم، همانطور که ذکر شد این شایعات از اخبار غلط و غیر علمی تا خرافات و اطلاعات غیر واقعی و خیال پرداذی و … هیچ کدام پایه علمی ندارند و ربطی هم با آنچه رخ می دهد ندارند.

سازمان لرزه نگاری در دنیا نداریم
دکتر زارع مورد این پیامک که این روزها در دست مردم می چرخید با این مضمون که در صورت امکان یا در این خصوص به صورت دوستانی که تهران هستند مواظب زلزله باشند. هشدار سازمان لرزه نگاری دنیا روی ایران روی بالاترین حد هست الان از سایتش میتوانید نگاه کنید. از صبح تا الان ۱۵ زلزله استان ایلام بوده. دیشب فیروزکوه زلزله اومده و امروز صبح هم گرمسار که هر دو احتمال فعال کردن گسلهای تهران رامی دهد ادامه داد: باید بر پایه همان نکاتی که در بند قبلی ذکر شد باید عنوان کنم که این عبارت هم از همان شبه اطلاعات و مطالب بی پایه است و روابط علت و معلولی که در این متن آمده اساسا بلاموضوع است و وجود خارجی ندارند. نوشته اند " سازمان لرزه نگاری دنیا "، چنین سازمانی در دنیا نداریم! هشدار در بالاترین حد هم بی معنی است و اساسا با چنین تعابیری ما در علم زلزله شناسی مواجه نیستیم.

زلزله در گرمسار ربطی به فعال کردن گسل تهران ندارد
این کارشناس زلزله افزود: اینکه از صبح ۱۵ زلزله در استان ایلام آمده است و بعد ذکر زلزله در فیروزکوه و گرمسار که نتیجه کرده است که " احتمال فعال کردن گسلهای تهران را می دهد "! به هیچ عنوان زلزله یا سری زمین لرزه هایی که در ۵۰۰ کیلومتری تهران - در استان ایلام - رخ می دهند ربطی به فعال کردن گسلهای فعال در تهران ندارد. همچنین زلزله در فیروزکوه و گرمسار(که در فاصله حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتری تهران قرار دارند) برکدام پایه و دلیل علمی می توانند گسلهای تهران را فعال کنند؟ بنابراین این شبه اطلاعات و مطالب شبه علمی و خرافی اساسا در موضوع ریسک زلزله و رخ داد زمین لرزه های بعدی نقشی نداشته و ندارند.

زلزله در تهران کلا محتمل است
وی در مورد خطر و ریسک زمینلرزه در تهران و در کشور تصریح کرد: بر پایه اطلاعات علمی می توان بیان نمود که در ایران چنین زلزله های مخربی در طی تاریخ رخ داده اند و خطر زمین لرزه در تهران و ریسک بالای ناشی از رخداد زمین لرزه های شدید در این کلان شهر از محتمی است و تمامی روشهای علمی بر صحت چنین ریسکی تاکید دارد. در مورد توالی رخداد زمین لرزه ها و پیش بینی زمین لرزه هم روشهای علمی و پژوهشی معتبر وجود دارد و در این زمینه خوشبختانه در ایران ما کار علمی و آکادمیک و با در نظر گرفتن روشهای علمی و مورد تایید در جهان در حال انجام است.

وي با اشاره به سابقه زلزله در تهران گفت:البته سابقه انجام چنین پژوهشهایی در ایران بسیار کوتاه و مربوط به حدود ۷ سال اخیر است ولی خوشبختانه بر پایه روش علمی عمل شده و در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی نیز با همکاری سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در این زمینه کارهای علمی و اصولی آغاز شده و دنبال می شود. بنابراین در زمینه احتمال زلزله مخرب باید با توجه به یافته های علمی و بر پایه روشهای علمی کاهش ریسک و مدیریت ریسک سانحه در کشور عمل شود و توجه به احتمال ریسک زلزله های محتمل بعدی به هیچ شکلی به شایعاتی نظیر آنچه که در پیامک مذبور آمده است ندارد.