گروه اجتماعی -اسماعیل دوستی در گفت و گو با خبرنگارافکار نیوزدر ارزیابی خود از یک سال ریاست شورای شهر تهران گفت: رفتار مسجد جامعی بر اساس قانون بود و به واسطه نگاه هیات رئیسه شورای چهارم، توانستیم با ارکان مهم کشور همچون دولت و مجلس تعامل خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بهترین فرصت نشان دادن تعامل در کشور، دور جدید انتخاب هیات رئیسه شورای شهر تهران است، افزود: اگر ۳۱ عضو شورای شهر به مسجد جامعی رای دهند، شورا یک برد اساسی پیدا می کند و تعامل در بالاترین سطح را به نمایش می گذارد.

اولویت با جذب نیروهای بازنشسته شهرداری باشد
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی به کارگیری بازنشستگان در مدیریت شهری گفت: موضوع اعتراض اعضای شورای شهر جذب ۱۳۰ بازنشسته نیست بلکه بحثبر سر این است که در جذب نیروهای بازنشسته، اولویت با بازنشستگان شهرداری تهران باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: واقعیت آن است که نیروهای بازنشسته شهرداری سال ها تجربه حضور در مجموعه مدیریت شهری را دارند و استفاده از این نیروها به بالا رفتن کیفیت کارهای پیش رو کمک می کند.

دوستی همچنین اظهار کرد : جذب نیروهای بازنشسته که خارج از مجموعه مدیریت شهری فعالیت کرده اند مورد قبول نیست و ما خواهان فعالیت نیروهایی هستیم که دلسوز شهرداری تهران هستند و به پیشبرد برنامه های شهری کمک می کنند.