به گزارشافکارنیوز،شب گذشته با حضور دکتر خرم آبادی دبیر کمیته فیلترینگ قوه قضائیه در معراج شهدا پیکر طیب خرم آبادی برادر وی که ۲۸ سال مفقود الاثر بود شناسایی شد.


بر اساس این گزارش بعد از مشخص شدن هویت ۱۰ شهید گمنام، سه شنبه شب به دنبال مشخص شدن لوازم و وسایل همراه یکی از شهدای گمنام تازه تفحص شده پیکر شهید توسط برادر و مادرشهید شناسایی شد.

شهید طیب خرم آبادی در عملیات مجنون از ناحیه سر مورد اصابت مستقیم ترکش قرار گرفته و به شهادت رسید که در سال ۷۳ پیکر همرزمان مفقود این شهید پیدا شده بود.

دبیر کمیته فیلترینگ کشور روز گذشته همراه با صارمی رئیس حوزه ریاست دادستان کل کشور با حضور در معراج شهدا بعد از ۲۸ سال با برادر شهیدش دیدار کرد.