به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار سرتیپ احمدی مقدم در نشست بین المللی حمایت از شهود و قربانیان جرم افزود: تشکیل پلیس های تخصصی نظیر پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، سایبری، اطلاعات و امنیت عمومی و بین الملل موجب تسریع در کشف جرائم به ویژه جرائم جنایی و هدفمندی و اثربخشی اقدامات پلیس شده است.

وی گفت: سطح تخصصی، دانش حرفه ای، بکارگیری تجهیزات و فناوری های نوین در پلیس ارتقاء یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: در حوزه جرائم اینترنتی و سایبری، گام های بلندی در جذب و تربیت نیروهای انسانی و همچنین تشکیل لابراتورها برداشته شده است.

سردار احمدی مقدم گفت: همکاری های داخلی، منطقه ای و بین المللی پلیس جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت های خوبی برخوردار است و پیش بینی می شود تا دو سال آینده، این پلیس در بخش سایبری بسیار موثرتر و موفق تر عمل کند.

وی با بیان اینکه تشدید جرائم فرامرزی موجب شده است که دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این جرائم نباشند، گفت: همکاری پلیس های منطقه فارغ از مسائل سیاسی باید به صورت حرفه ای انجام شود که در این زمینه پلیس جمهوری اسلامی موفقیت هایی را کسب کرده و این سطح همکاری ها به سرعت در حال گسترش است.

سردار احمدی مقدم افزود: همکاری های ما به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر موجب شده است این معضل به پایین ترین سطح خود در دهه گذشته برسد.

وی با اشاره به اینکه حفظ جان و مال به ویژه آبروی مردم در سرلوحه کار ما قرار دارد، گفت: افشای جرائم، مجازات سنگینی است برای مجرم و شاهدان جرم، بنابراین نباید با افشای نام و هویت قربانی جرم، امکان زندگی عادی را از وی سلب کرد.

سردار احمدی مقدم افزود: در کشور ما بنا بر وظیفه دینی، اخلاقی و فرهنگی شهود خود را برای اثبات جرم به مخاطره می اندازند که در این میان باید پلیس، دستگاه امنیتی و رسانه ها تلاش کنند این خطرات را در این بخش کاهش دهند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در این زمینه باید قوانین بازنگری و اصلاح شود تا خطر برای پلیس، قاضی و شاهد کاهش یابد.

سردار احمدی مقدم افزود: حتی آبروی خانواده و اقوام مجرم هم برای ما حائز اهمیت است و ما نباید با افشای نام مجرم موجب شویم که خانواده آنان پاسخگوی رفتار پرخطر عضو وابسته به خود باشند.

نشست بین المللی حمایت از شهود و قربانیان جرم با حضور پلیس های تخصصی نیروی انتظامی و همکاری دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و پلیس کشورهای ایتالیا، نروژ و آفریقای جنوبی با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران و پلیس های تخصصی و همچنین تبادل تجربیات امروز و فردا در تهران ادامه دارد.