به گزارشافکارنیوز،سرهنگ رحمان علیدوست معاون احضار واعزام این سازمان بیان داشت: باتوجه به زلزله حادثشده در استان ایلام و خسارات و تالماتی که به مردم شریف این استان وارد شده است برابر تدابیر در نظر گرفته برای رفاه حال حادثه دیده گان و خانواده های آنها، این سازمان نسبت به تمدید تاریخ اعزام مشمولان اعزامی آن استان اقدام لازم را معمول داشته است.

وی گفت : باهماهنگی صورت گرفته با معاونت وظیفه عمومی استان ایلام و واحدهای وظیفه عمومی در سطح استان ، در صورت مراجعه و درخواست این مشمولان تاریخ اعزام آنها با پایه های خدمتی ( اول شهریور ماه ۹۳ ، نوزدهم شهریور ماه ۹۳ و نوزدهم مهر ماه ۹۳ ) را تا آبانماه سال جاری تمدید می گردد