متخصصان علوم پزشكي در دانشگاه واشنگتن در آزمايشات خود شرايطي را بازسازي كردهاند كه در آن يك سلول تخم بدون ترتيب مناسب كروموزمهايش به تقسيمات سلولي خود ادامه ميدهد و تعداد قابل توجهي از كروموزومهاي غيرطبيعي را بوجود ميآورد.

به گزارش ایسنا روزنامه دیلی‌میل نوشت، در سلول‌های اسپرم(سلول جنسی نر) و سلول‌هایی که مربوط به سایر بافت‌ها و اعضای بدن هستند اگر این بی‌نظمی در کروموزم‌هایشان بروز کند از تقسیم سلولی باز می‌ایستند تا اینکه کروموزوم‌ها دوباره به طور مناسب و صحیح مرتب شوند اما در مورد سلول تخم این اتفاق نمی‌افتد و در صورتی که سن مادر بالاتر باشد، این مشکل تشدید می‌شود.

این متخصصان می‌گویند: وقتی زنان به سن ۴۰ سالگی می‌رسند حدود نیمی از سلول‌های تخم آنها احتمالا به لحاظ کروموزومی غیرطبیعی می‌شوند. این پدیده عامل اصلی سقط جنین در صورت بالا بودن سن مادر است. اما هنوز معلوم نیست که چرا با افزایش سن این تغییر قابل توجه در تخمک‌ها بروز می‌کند.

شرح اين آزمايشات در مجله كرنت بيولوژي منتشر شده است.