عکاسی کردن از شمشیر ماهی های آتلانتیک برای عکاسان زیر آب یکی از دشوارترین و طاقت فرساترین ماموریتها است زیرا سرعت بالای این جاندار در هنگام شنا، وی را به یکی از پرسرعتترین شکارچیان ماهی های ساردین تبدیل کرده و از این رو عکاسی از این ماهی نیازمند سرعت بالا و همزمان عکاس و دوربین وی خواهد بود.

به گزارش مهر، ماهی های ساردین سالانه از میان سواحل " یوکاتان " مهاجرت می کنند و در این سفر پر خطر مورد هجوم شکارچیانی مانند این نوع از شمشیر ماهی ها قرار می گیرند. با آغاز حمله همه جانبه این شمشیرماهی ها، ساردینها به سرعت حباب تدافعی را تشکیل می دهند و با ایجاد گروهی بزرگ تلاش می کنند این مهاجمان سریع السیر را ناکام بگذارند.

" رینهارد دیرشرل " نام عکاسی آلمانی است که توانست است تصاویر متعددی را از صحنه هجوم شمشیر ماهی ها به ساردینها به ثبت برساند، شکاری پر سرعت که گاه سرعت در آن به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت نیز می رسد. وی می گوید ساردینها برای نجات دادن خود از هجوم شمشیرماهی ها از هر حربه و مانعی استفاده می کنند و نکته جالب اینجا است که در حیت ثبت این تصاویر، ساردینهای بی دفاع برای فرار از شمشیر ماهی از بدن عکاس برای محافظت از خود استفاده کردند.

به گفته " دیرشرل " در هنگام عکاسی از این صحنه، ساردینها گاه به دور وی حلقه می زده اند و شمشیرماهی ها نیز در تعقیب ساردینها به دور عکاس شنا می کرده اند، اما تا زمانی که حضور انسان را در منطقه احساس می کردند، به ساردینها حمله نمی کردند.

بر اساس گزارش دیلی میل، "دیرشرل" می گوید در صورتی که شمشیر ماهی ها حمله به ساردینها را آغاز می کردند، به واسطه سرعت بالا و شمشیری که بر روی بینی آنها قرار دارد می توانستند آسیبهای جدی را به وی وارد آورند.