سایت ۲۴ نوشت:
دیلی میل نوشت: کارل سی ساله که اهل دالاس تگزاس است بعد از هفته ها که روی تخت بیمارستانی در بیرمنگام آلاباما منتظر نی نی های خود بود، سرانجام در عملی موفقیت آمیز ۵ دختر و یک پسر خود را بدنیا آورد.

در عمل سزارین کارل بیش از ۵۰ نفر از تیم پزشکی مرکز پزشکی بروکوود مشارکت داشتند چرا که لحظه تولد این ۶ قلوها مصادف با روز پدر در امریکا بود و مردم این کشور با خوشحالی به شش قلوهای تازه متولد شده نگاه می کردند. بچه ها در سلامت کامل به سر برده و وزنشان از ۴۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم متفاوت است.