سردار اسماعيل احمدي مقدم در كارگاه بينالمللي حمايت از شهود و قربانيان جرم براي افسران پليس جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: اگر چه افشاي برخي از جرايم يا مجازات علني به بازدارندگي ميانجامد اما در مواقعي هم ميتواند باعث ناامني شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در جرایمی که به ندرت در ایران وجود دارد به طور مثال جرم تجاوز به عنف انعکاس وسیع رسانه‌ای، تولید ناامنی روانی در جامعه می‌کند و با افشای نام و نشان قربانی امکان دارد ادامه زندگی از وی سلب شود در نتیجه مبارزه قاطعانه با جرم باید با منطقی همراه باشد که قربانی نخواهد هزینه آن را بپردازد.

احمدی‌مقدم ادامه داد: در رابطه با شهود جرایم نیز همین مشکل وجود دارد، به طوری که در کشور ما بر اساس اخلاق دینی افراد حاضر به مخاطره و ریسک هستند اما وظیفه دستگاه‌های متولی مانند پلیس و دستگاه قضایی ایجاب می‌کند که هزینه حضور شهود در دادگاه‌ها تقلیل یابد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با جرایم مافیایی پلیس و قضات هم چنین خطراتی برایشان متصور است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه در برخی از کشورها هویت قاضی برای متهمان و قربانیان مشخص نیست، افزود: متاسفانه در حال حاضر چنین موضوعی در ایران وجود ندارد و هویت پلیس و قاضی برای مجرمان مشخص است.

قوانین جهت کاهش ریسک برای قاضی، شهود و قربانی باید بازبینی شود

فرمانده ناجا ادامه داد: در مبارزه با گروه جندالله(ریگی) شاهد بودیم که وی برای رهایی هر نفر از گروه خود دست به جنایات وسیعی می‌زد و کشتار ماموران امنیتی و قضایی و بی‌گناهان در شهرها و مساجد از جمله اقدامات تروریستی ریگی بود تا از قانون عبور کند اما خوشبختانه دستگاه قضایی در کشور ما به هیچ عنوان عقب ننشسته است.

وی ادامه داد: قوانین باید مورد بازبینی قرار گیرد و ریسک برای قاضی، شهود و قربانی کاهش یابد.

فرمانده ناجا افزود: آبروی قربانی یا بازماندگان آن باید حائز اهمیت باشد چون ممکن است در یک خانواده فردی دست به جرمی زند، آیا مابقی خانواده باید هزینه این جرم را بپردازند؟

احمدی‌مقدم با بیان اینکه در کشور ما مبانی بسیار قوی و دینی وجود دارد خاطرنشان کرد: در ایران باندهای وسیع و گسترده در کشور به جز موادمخدر و بعضی از گروه‌های تروریستی نوظهور نداریم.

وی افزود: در سال‌های اخیر چه از ناحیه باندهای موادمخدر و چه در رابطه با گروه‌های تروریستی با چنین خطراتی روبرو شده‌ایم و این گونه نشست‌ها می‌توانند در افزایش تخصصی ماموران پیگیری‌کننده، اثربخش و زمینه‌ساز اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شهود و ماموران مبارزه با چنین جرایمی باشد.

فرمانده ناجا ادامه داد: ایران در سال‌های اخیر با سازماندهی تخصصی پلیس‌ در نیروی انتظامی متناسب با جرایم و تهدیدات در مسیر خود گام برداشته است.

وی با بیان اینکه پلیس‌های تخصصی با دانش حرفه‌ای و بکارگیری تجهیزات مدرن، پیشرفت کرده است، افزود: می‌توانیم ادعا کنیم که در منطقه پلیس جمهوری اسلامی ایران تخصصی‌ترین و کارآمدترین نیروها و تجهیزات را در اختیار دارد و حتی سازمان‌های بین‌المللی هم می‌توانند گواه این ادعا باشند.

احمدی‌مقدم افزود: نیروی انتظامی در‌باره جرایم سازمان یافته مثل موادمخدر که در ایران به عنوان فراگیرترین جرم محسوب می‌شود، اقدامات مفیدی را انجام داده است.

وی اضافه کرد: در حوزه جرایم اینترنتی و سایبری اگرچه ساختار پلیس فتا به تازگی راه‌اندازی شده است اما تصور می‌کنیم که ظرف دوسال آینده این پلیس به نقطه مطلوبی برسد.

فرمانده ناجا خاطرنشان كرد: تلاش پليس آن است كه از راهبردهاي انفعالي گذر كرده و به حوزههاي فعال دست پيدا كند كه اين موضوع جزو اشراف اطلاعاتي و برآوردهاي نسبتا دقيق در آينده تهديدات در محيط بينالمللي امكانپذير نيست.