این حجاج دیشب هنگام نشست هواپیما در فرودگاه مشهد دچار علائمی مانند تهوع، استقراغ و درد شکم شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر حوادثو فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خدمات درمانی خراسان رضوی گفت: ۱۴نفر از آنان در پایگاه اورژانس مستقر در فرودگاه بصورت سرپایی درمان و ۸ نفر به بخش مسمومان بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شدند.

دکتر وفایی حال عمومی بیماران بستری را که بیشتر آنها سالمندند خوب اعلام کرد.

او درباره علت مسمومیت حجاج گفت: قبل از بازگشت در جده به آنها خوراک مرغ داده شد که احتمالا بر اثر فاسد و یا غیر بهداشتی بودن غذا دچار مسمومیت شدند.

این پرواز با شماره ۲۸۸۶ سعودی از جده دیشب ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه در فرودگاه مشهد به زمین نشست.

افرادی که دچار مسمومیت شدند از اعضای کاروانهای حج عمره استانهای خراسان شمالی و جنوبی هستند.