گروه اجتماعی -محمد سالاری در گفت و گو با خبرنگارافکارنیوزدر این باره اظهار کرد: تداوم فضای رکود صنعت مسکن منجر به تعطیلی فعالیت پیمانکاران، کارگران و افزایش میزان بیکاری می شود و این به معنای آسیب جدی به کارخانه ها و صنایع وابسته به مسکن است، از این رو تحقق پیشنهادات مطروحه ازسوی وزارت مسکن می تواند به معنای جلوگیری ازوقوع رکود باشد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از وجوه ادامه پیدا کردن رکود بازار مسکن را تاثیر مستقیم آن بر کاهش درآمد دولت و شهرداری ها عنوان کرد و گفت: درحال حاضر کشور با چالش جدی در رابطه با مسکن مواجه است و اینجا است که دولت باید برای نجات یک صنعت فداکاری و ایثار کند و به صورت مالی صنعت مسکن را مورد حمایت قرار دهد.
سالاری درباره مهمترین مشکل اجرای افزایش وام خرید مسکن گفت: در همه کشورهای توسعه یافته جهان، ۹۰ درصد مبلغ خرید مسکن از محل تخصیص اعتبارات بانکی تامین می شود؛ اما در کشور ما نرخ تورم و نرخ سود بالا است و در این میان به طور قطع مردم توانایی پرداخت اقساط قابل توجه را در بازه زمانی کم نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با ابراز خرسندی از طرح افزایش وام مسکن گفت : امیدواریم وزارت مسکن و بانک مرکزی بتواند برای بازپرداخت وام ها راه حلی پیدا کندکه منجر به عملی شدن این طرح گردد.