گروه اجتماعی -فرهاد اقطار درگفتگو با خبرنگارافکار نیوزافزود: آموزش های ویژه مهدهای کودک، آپارتمان نشینی، احترام به اولیا، احترام به قومیت ها و اقلیت های مذهبی، خشونت های ماهواره ای، ترافیک، محیط زیست و غیره از جمله مواردی است که در طرح ترویج آموزش های مدنی و رفتار شهروندی به افراد مختلف آموزش داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح دو بخش طراحی شده که در بخش اول از طریق یک برنامه انیمیشنی و شخصیت کارتونی به کودکان رفتار اجتماعی در محیط های مختلف آموزش داده می شود که انیمیشن نیز در این خصوص طراحی شده و به صورت رایگان در اختیار کودکان قرار می گیرد و یا از طریق هماهنگی با صدا و سیما از طریق رسانه ملی از شبکه های مختلف نمایش داده می شود.

به گفته مدیرکل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این رابطه آموزش های لازم از طریق کتاب، کتابچه و بروشور به جامعه هدف داده می شود.

وی تاکید کرد: طرح آموزش های مدنی و رفتار شهروندی با مشارکت استان ها انجام شده و هر استان بخشی از آن را اجرا خواهد کرد.