به گزارش افکارنیوز، صبح امروز زنی در ایستگاه ولیعصر در خط چهار متروی تهران، خود را بر روی ریل قطار شهری انداخت ولی در عین ناباوری و پس از برخورد قطار با وی، زنده ماند.

شاهدان عینی در اظهارات خود عنوان کردند که سقوط این زن بر روی ریل‌های قطار، یک حادثه نبوده است.

بنابراین گزارش، این زن میانسال خوشبختانه زنده مانده و پس از حضور عوامل اورژانس، به بیمارستان انتقال یافت.